Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 25 wyników:

1940. Jan Zalewski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1940. Aleksander Zalewski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 20. Feliks Zalewski. fotografia  »
1921-01-01 - 1930-12-31

Lata 30. Józefa Ornat z d. Pucha. fotografia  »
1931-01-01 - 1940-12-31

Lata 30. Stefania Pawlak z d. Pucha. fotografia  »
1931-01-01 - 1940-12-31

1932. Kwit na opłacenie należności za przymusowe ubezpieczenie od ognia. pokwitowanie  »
1932-01-01 - 1932-12-31

1934. Zawiadomienie o wyroku zaocznym. zawiadomienie  »
1932-01-01 - 1932-12-31

1936. Rodzina Zalewskich z Nowej Wsi. fotografia  »
1932-01-01 - 1932-12-31

1932. Kwit dot. opłaty podatku gruntowego. pokwitowanie  »
1932-07-03

1933. Poświadczenie odrobionego szarwarku. zaświadczenie  »
1933-09-20

1932. Pozwolenie na budowę. zezwolenie  »
1934-10-12

1937. Zawiadomienie o rozwiązaniu układu. zawiadomienie  »
1937-10-21

1939. Rodzina Marianny Pucha. fotografia  »
1939-01-01 - 1939-12-31

1939. Stanisław, Jan i Zofia Zalewscy. fotografia  »
1939-01-01 - 1939-12-31

1941. Upomnienie ws. podatku gruntowego. wezwanie  »
1941-01-01 - 1941-12-31

Lata 30. Maria Szymańska z d. Pucha. fotografia  »
1941-01-01 - 1941-12-31

1941. Aleksander Zalewski. fotografia  »
1941-01-01 - 1941-12-31

1941. Kwit dot. opłat. pokwitowanie  »
1941-08-19

1941. Pokwitowanie dot. podatku gruntowego. pokwitowanie  »
1941-09-13

1943. Kwit dot. opłat. pokwitowanie  »
1943-02-13

1943. Wymiar podatkowy dot. świadczenia w naturze. decyzja  »
1943-10-30

1943. Wymiar podatkowy dot. świadczenia w naturze. decyzja  »
1943-10-30

1946. Świadectwo szkolne Jana Zalewskiego. świadectwo szkolne  »
1946-06-28

1952. Nakaz płatniczy na podatek gruntowy. zawiadomienie  »
1952-06-23

1958. Nakaz płatniczy na podatek gruntowy. zawiadomienie  »
1958-01-01 - 1958-12-31

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.